RING OSS - 08-124 009 91

Målare Huddinge

RING OSS - 08-124 009 91

Lokalsanering

Vi utför lokalsanering efter olyckor och bränder.Vi utför lokalsanering efter olyckor och bränder.

Behöver ni lokalsanering av efter en lokalbran på köket eller fuktskador? Förutom att vi arbetar som målare i Huddinge, utför vi även lokalsanering och har certifikat för saneringsjobb. Har ni behov av någon särskild typ av lokalsanering som brand- eller vattenskador – kontakta vår målare i Huddinge så berättar vi mer.

Vi har kunskap om lokalsanering

Behöver ni få hjälp med en rengöring utöver det vanliga? Ibland har man behov av att sanera bostaden eller huset och skälen kan vara många. Målare i Huddinge har både utrustning och kunskap om hur vi ska gå till väga för en effektiv sanering av hus, lokaler, källare och andra miljöer. Man kan även kalla oss experter inom lokalsanering av olika miljöer. Att sanera kan även ingå i ett renoveringsarbete. När vi river ut det gamla materialet stöter vi alltför ofta på både asbest, mögel (i vissa fall), radon eller PCB. I de fallen kan åtgärdar målare i Huddinge skadorna på den berörda delen av byggnaden, både inom- och utomhus.

Återställning av hus och lokaler

Att återställa ett drabbat hus kräver särskild kunskap, både om hur och vad som ska rivas, saneras och sedan återställa det till det slags hus som det ursprungligen var menat som. Det återställningsarbetet kan våra målare i Huddinge! 

Ni kan anlita våra målare i Huddinge när ni önskar lokalsanera och återställa hela eller delar av: 

 • Lägenheter
 • Villor 
 • Radhus
 • Lokaler
 • Källare
 • Garage

Ni kan även anlita våra målare i Huddinge om ni har råkat ut för följande skador som ni önskar åtgärda och återställa: 

 • Brandskador
 • Vattenskador
 • Rökskador
 • Nikotinskador
 • Mögelskador

Dessa tjänster kan även utföras av våra målare i Huddinge i större verksamheter, industrier eller fordon. Vi erbjuder även målar- och saneringstjänster till BRF-fastigheter och kan stå till förfogande även där. 

Hör av er till våra målare i Huddinge när ni behöver återställa och lokalsanering av ert hus eller fastighet!